Resultaten meten

Resultaten meten

Campagne-evaluatie

Als de radiocampagne is uitgezonden en de luistercijfers beschikbaar zijn, vindt de evaluatie plaats. In de regel is dat een aantal weken na afloop van de laatste uitzending. Bij een campagne met een lange looptijd mag geëvalueerd worden als de laatste luistercijferperiode binnen de flight beschikbaar is. 

Dit is het moment dat kan worden bekeken of de vooraf berekende prognoses qua luisterdichtheid en GRP's afwijken van de uiteindelijk werkelijk behaalde luisterdichtheid.

Vanaf 2009 heeft RAB op verzoek van de markt een harmonisatie toegepast, zodat de gehele markt dezelfde evaluatieperioden hanteert. Dit betekent dat er daardoor slechts één officieel GRP, netto bereik en GCF-cijfer per campagne in de markt is.

Harmonisatie evaluatieperioden GRP berekening
Uitgangspunt is dat de eerste publicatie van de betreffende maand de basis vormt voor de evaluatieperiode (dus uitzendingen in maart worden geanalyseerd met de feb-mrt cijfers). De werkelijke lengte van de uitgezonden commercial wordt als basis gehanteerd.

Harmonisatie evaluatieperioden campagne effecten: netto bereik, contactdistributie, GCF, etc.
Het criterium voor de te kiezen evaluatieperiode is de kalendermaand en bij langere campagnes ook specifiek die kalendermaanden waarin de meeste uitzendingen vallen.

  1. Voor korte campagnes binnen 1 kalendermaand volgt de campagne-evaluatieperiode uit hetzelfde overzicht als voor de GRP harmonisatie (zie bovenstaande overzicht). Bijvoorbeeld campagne van 12 januari t/m 26 januari: evaluatieperiode: dec/jan. Voor campagnes binnen 2 kalendermaanden bestaat de campagne-evaluatieperiode uit deze twee maanden zelf. Bijvoorbeeld campagne van 12 januari t/m 12 februari: evaluatieperiode jan/feb.
  2. Voor campagnes binnen 3 kalendermaanden bestaat de campagne-evaluatieperiode uit de twee maanden met de meeste campagne uitzendingen, indien het gelijke aantallen zijn voor beide combinaties dan wordt de eerst mogelijke periode gekozen. Bijvoorbeeld campagne van 29 januari t/m 12 maart: meeste uitzendingen in februari/maart, evaluatieperiode feb/mrt.
  3. Voor het evalueren van lange campagnes over 4 kalendermaanden of meer stelt NLO geen richtlijn voor.

Het evaluatiemodel is op nauwkeurigheid getest tot en met een periode van 6 weken. Resultaten over langere periodes dienen met de nodige omzichtigheid te worden gehanteerd. NLO kan geen garantie afgeven of deze resultaten voor dergelijk lange periodes een realistische en nauwkeurige weergave van de werkelijkheid vormen. Bovendien komen dergelijk lange campagnes in de praktijk weinig voor. Degelijke evaluaties zijn dus voor eigen risico en zullen naar eigen inzicht moeten worden gemaakt. Gebruikers zijn verplicht bij alle evaluaties over campagneperioden van langer dan 6 weken de volgende voetnoot toe te voegen: * Het meerweeksbereikmodel is door NLO op nauwkeurigheid getoetst tot en met een periode van 6 weken. Resultaten over langere periodes dienen met de nodige omzichtigheid te worden gehanteerd en zijn voor eigen risico van de gebruiker.

Aan de hand van de rapportages wordt de campagne-evaluatie gegenereerd. De doelstellingen worden afgezet tegen de resultaten en de campagne kan aangevuld worden met zowel kwantitatieve als kwalitatieve learnings. Daarbij wordt gekeken of ervaringsregels gerealiseerd zijn. De verantwoording wordt gepresenteerd aan de adverteerder. De learnings worden ook weer meegenomen bij de inkoop van een volgende radiocampagne.

Hier zijn de volledige NLO rapportage en publicatieregels te lezen.

 

 


Over ons

Het RAB (Radio Advies Bureau) is de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. RAB staat voor het vermarkten van radiokennis en biedt inspiratie aan adverteerder, reclame- en mediabureaus om met radioreclame méér te bereiken bij de luisteraars van de radiomerken.

Informatie

Social media

Contact

Radio Advies Bureau

HNK Zuidoost - gebouw Rome - 4e verdieping
Burgemeester Stramanweg 108-u
1101 AA Amsterdam Zuidoost

+31 (0)20 345 1596
info@rab.fm


© RAB 2019 - Website door SMIT. Digitaal vakmanschap